top of page

In company training

In Company trainingen

Je bent intussen tot deze pagina geraakt, dus je bedrijf of je team kan wat ondersteuning gebruiken, juist?

De volgende stap is dan om samen te kijken wat nodig is. Misschien biedt één van mijn 'kant en klare' trainingen de beste oplossing. Soms is een traject op maat het meest aangewezen. En soms verwijs ik je door naar één van mijn collega-trainers. Ik vind het niet meer dan fair dat ik enkel opdrachten aanneem waar ik écht een meerwaarde kan bieden.

VERBINDENDE COMMUNICATIE

 

Merk je als manager of bedrijfsleider dat er in je team energie wordt verspild door:

 • onderlinge conflicten

 • wazige communicatie

 • misverstanden

 • het niet nemen van eigen verantwoordelijkheid

 • roddels en verdeeldheid

 • ontevredenheid

 • weinig bereidwilligheid

 • ...

Ben je  daardoor meer bezig met het blussen van brandjes dan met het leiden van je bedrijf?

Dan is de 2daagse training Verbindende Communicatie voor je team een schitterend middel om opnieuw alle hens aan dek te krijgen.

 

In deze training leer je op een respectvolle manier met elkaar in contact te gaan, door het uiten van je gevoel en het meegeven van je verwachtingen. Deze vaardigheid zet de negativiteit die er heerst om in aandacht en respect voor de eigen behoeften en die van de ander en geeft een positieve boost om anders met elkaar om te gaan.

COACHING OF TRAINING OP MAAT

Soms is een probleemsituatie te complex en biedt enkel vb Verbindende Communicatie geen voldoende oplossing. We gaan dan samen op zoek naar welke factoren allemaal meespelen, en stellen een training, coaching of traject op maat samen.

 


 

SAMENWERKEN IN DIVERSITEIT

Efficiënt samenwerken in groep is op zich al niet evident, laat staan in een groep met veel diversiteit: 

 • Nieuwe collega's boordevol frisse ideeën tov de anciens die er al jaren werken en liefst alles op hun vertrouwde manier willen verder doen.

 • Afdeling X tov afdeling Y

 • Cultuur X tov cultuur Y

Altijd leven in zulke diverse groepen heel veel vooroordelen, en wordt er uitgegaan van de verschillen. Dit maakt samenwerken moeilijk.

In deze training gaan we terug kijken naar de 

gemeenschappelijke basis, die er altijd is. Anders zou men niet binnen hetzelfde bedrijf werken! Vanuit deze gemeenschappelijke basis gaan we de verschillen eerlijk leren benoemen, 

zodat er terug openheid komt. Dan pas komt er terug ruimte voor de vraag "Hoe komen we hier samen uit?" ipv "Wie heeft gelijk?"

DE MAGIE VAN EMPATHIE

Wanneer het maar niet lukt om op één lijn te geraken, wanneer medewerkers elkaar niet meer kunnen horen, dan is werken rond empathie vaak een geschikte oplossing.

 

In 'De magie van empathie', leer je luisteren doorheen de woorden die mensen gebruiken.

Je leert andere oren opzetten, je volledige aandacht inzetten zodat je kan horen wat de behoeften en onderliggende emoties zijn. Dit maakt het een stuk makkelijker om in contact te blijven, zelfs bij moeilijke of beladen woorden.

In deze training leer je ook te luisteren naar je eigen innerlijke stemmetjes die sowieso opkomen in gesprekken met anderen. Je leert deze herkennen en erkennen zodat je er zelf iets mee kan...

EEN KRAK IN FEEDBACK 

 

Oprecht communiceren, zeggen wat je echt wil, én kunnen horen wat de ander zegt is een hele kunst. Heel vaak durven we niet eerlijk zeggen wat we zouden willen, of we verbloemen het, of verstoppen het in veel woorden, of we passen de hamburger tactiek toe: eerst een lekker broodje, wat frisse sla, dan de harde hamburger-boodschap, en dan nog zo'n lekker broodje om alles snel te kunnen wegslikken.

In deze training gaan we onderzoeken waarom je de feedback niet durf te geven, wat je hierin tegenhoudt. Pas dan kan je beginnen met het zoeken van woorden die werken en die je in contact met de ander kunnen brengen én houden.

Training Omgaan met moeilijk mensen
Training In Company op maat
training verbindende communicatie
OMGAAN MET
'MOEILIJKE KLANTEN'

Mensen die zich in een stress situatie bevinden, gaan meestal ook reageren vanuit stress. Hierin verliest men alle 'beschaafde' communicatievaardigheden, en reageert men vanuit onbewuste impulsen. Dit zijn dan wat we noemen de 'moeilijke klanten'.

 

Stress werkt aanstekelijk, en vaak gaan we als communicatiepartner ook in stress schieten en vergeten we onze eigen vaardigheden.

 

In deze training leren we te ervaren wat de communicatie van 'moeilijke klanten' met jou doet, leren we de context begrijpen waarin de klant zit, leren we de juiste vragen stellen zodat we de behoeftes van de klant te weten komen. En leren we bovenal flexibiliteit te krijgen in de situatie en deze niet persoonlijk te nemen.

Een dan... wordt een moeilijke klant gewoon een klant met een zeer urgente behoefte die gehoord wil worden.


 

KLANTEN

aan het woord:

Otilia heeft voor Novare al verschillende opleidingen gegeven, voornamelijk

rond mentorschap en communicatie. Ze slaagt er dankzij haar warme,

enthousiaste persoonlijkheid steeds in om groepen mee te krijgen en bij

iedere deelnemer een leerproces op gang te brengen. Ze heeft een zesde

zintuig om onderliggende emoties op te vangen en te benoemen, waardoor ze

steeds een open sfeer creëert die leren mogelijk maakt.

— Caroline Van Gils,

 coördinator Novare

bottom of page